Vidifen 40EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vidifen 40EC

Vidifen 40EC

  • Hoạt chất: Dimethoate 20 % + Phenthoate 20 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê, sâu xanh da láng/ lạc, bọ xít dài/ lúa