Victoryusa 250SC, 400SC, 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Victoryusa 250SC, 400SC, 500SC

Victoryusa 250SC, 400SC, 500SC

  • Hoạt chất: Fenoxanil 220g/l (330g/l), (420g/l) + Ningnanmycin 30g/l (70g/l), (80g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    250SC, 400SC: Lem lép hạt, đạo ôn/ lúa 500SC: Đạo ôn/ lúa