Victory 300EC, 585EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Victory 300EC, 585EC

Victory 300EC, 585EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 250g/l (530g/l) + Cypermethrin 50g/l (55g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    300EC: Rệp/ mía585EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân/lúa; rệp sáp, mọt đục cành /cà phê; châu chấu tre lưng vàng/ ngô, tre