Victodo 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Victodo 70WP

  • Hoạt chất: Flutriafol 30% + Tricyclazole 40%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Long Hiệp
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt/lúa