Vicol 80 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vicol 80 EC

  • Hoạt chất: Petroleum spray oil
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp/ cà phê