ViCIDI-M 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » ViCIDI-M 50 EC

ViCIDI-M 50 EC

  • Hoạt chất: Fenitrothion (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa, sâu xanh/ lạc