Vicarp 4GR, 95SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vicarp 4GR, 95SP

Vicarp 4GR, 95SP

  • Hoạt chất: Cartap (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    4GR: sâu đục thân/ lúa95WP: sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa