Vibuta 5 GR, 32 EC, 62EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Vibuta 5 GR, 32 EC, 62EC

Vibuta 5 GR, 32 EC, 62EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ l ú a cấy, lúa gieo thẳng