Viben 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Viben 50WP

  • Hoạt chất: Benomyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng lá/ lúa, rỉ sắt/ cà phê