Vibam 5 GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vibam 5 GR

  • Hoạt chất: Dimethoate 3 % + Fenobucarb 2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa, ngô