Vi – BT 16000WP, 32000WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vi – BT 16000WP, 32000WP

Vi – BT 16000WP, 32000WP

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    16000WP: sâu ăn lá/ bắp cải, sâu cuốn lá/ lú32000WP: sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ lạc