Vi 2.4D 80WP, 600SL, 720SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Vi 2.4D 80WP, 600SL, 720SL

Vi 2.4D 80WP, 600SL, 720SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    80WP: cỏ/ lúa 600SL, 720SL: cỏ/ lúa, ngô