Varison 5 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Varison 5 WP

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Sơn Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa