Vantex 15CS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Vantex 15CS

  • Hoạt chất: Gamma-cyhalothrin (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: FMC Agricultural Products Interational AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân/ lúa, sâu xanh da láng/ lạc