Vangiakhen 550SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Vangiakhen 550SC

Vangiakhen 550SC

  • Hoạt chất: Diafenthiuron 500 g/kg + Indoxacarb 50 g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Thái Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa