Valudant 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Valudant 250SC

Valudant 250SC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin 110g/l + Thiamethoxam 140g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa