Valinhut 5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Valinhut 5SL

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa