V-T Vil 55SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

V-T Vil 55SL

  • Hoạt chất: Carbendazim 15g/l + Hexaconazole 40g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    rỉ sắt/ cà phê