V-cin 5 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

V-cin 5 SL

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/ lúa, nấm hồng/ cao su