Usamec 275EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Usamec 275EC

Usamec 275EC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 100g/l + Fipronil 175g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa