Usagrago 250EC, 477.77WP, 595EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Usagrago 250EC, 477.77WP, 595EC

Usagrago 250EC, 477.77WP, 595EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 200g/l (420g/kg), (570g/l) + Imidacloprid 50g/l (57.77g/kg), (25g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    250EC: sâu cuốn lá/ lúa477.77WP: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ/ lúa595EC: Sâu đục bẹ, sâu cuốn lá, rầy nâu, nhện gié/ lúa; rệp sáp/ cà phê; sâu xanh da láng/đậu xanh