Usaflotil 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Usaflotil 20WP

Usaflotil 20WP

  • Hoạt chất: Florfenicol 5g/kg (min 99%) + 15g/kg Kanamycin sulfate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Trường Sơn
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt/ lúa