Upper 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Upper 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 250g/l + Difenoconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty tNhH TM DV SX XNK Đức Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Lem lép hạt, đạo ôn/lúa, vàng rụng lá/ cao su; thán thư/ cà phê; nứt thân xì mủ/ cao su; chết nhanh/hồ tiêu; lở cổ rễ/thuốc lá