Unitil 32WP, 32WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Unitil 32WP, 32WG

Unitil 32WP, 32WG

  • Hoạt chất: Kasugamycin 2% + Tricyclazole 30%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    32WP: đạo ôn, bạc lá/ lúa 32WG: đạo ôn, lem lép hạt/lúa