Uni-Weedout 15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Uni-Weedout 15EC

Uni-Weedout 15EC

  • Hoạt chất: Fluazifop-P-Butyl (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/sắn