Uni-tegula 24.7SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Uni-tegula 24.7SC

Uni-tegula 24.7SC

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin 10.6% + Thiamethoxam 14.1%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa