Uni-prozindor 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Uni-prozindor 30WP

Uni-prozindor 30WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 10% + Imidacloprid 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa