Uni-prozin 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Uni-prozin 25WP

Uni-prozin 25WP

  • Hoạt chất: Buprofezin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/lúa