Uni-Kickdown 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Uni-Kickdown 10EC

Uni-Kickdown 10EC

  • Hoạt chất: Haloxyfop-R-Methyl Ester (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lạc