Uni-duapack 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Uni-duapack 5EC

Uni-duapack 5EC

  • Hoạt chất: Abamectin 30g/l+ 20g/l Emamectin benzoate
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa, sâu xanh da láng/đậu tương