Uni-dowslin 55EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Uni-dowslin 55EC

Uni-dowslin 55EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 50% + Cypermethrin 5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa