Uni-acetafezin 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Uni-acetafezin 25WP

Uni-acetafezin 25WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 10% + Buprofezin 15%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa