Ukino 60SC, 95WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Ukino 60SC, 95WP

Ukino 60SC, 95WP

  • Hoạt chất: Polyoxin B 10g/l (20g/kg) + Validamycin 50g/l (75g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Tâm
  • Đối tượng phòng trừ:

    60SC: khô vằn/ lúa 95WP: khô vằn/ lúa; chết cây con/ dưa hấu; lở cổ rễ/ rau cải