Tvusa 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tvusa 600WP

  • Hoạt chất: Pymetrozine 400g/kg + Thiamethoxam 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa