Tvpymemos 300WP, 650WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tvpymemos 300WP, 650WG

Tvpymemos 300WP, 650WG

  • Hoạt chất: Buprofezin 150 g/kg (150g/kg) + Pymetrozine 150 g/kg (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa