Tvpymeda 350WP, 650WG, 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tvpymeda 350WP, 650WG, 750WG

Tvpymeda 350WP, 650WG, 750WG

  • Hoạt chất: Imidacloprid 150 g/kg (150g/kg), (250g/kg) + Pymetrozine 200 g/kg (500g/kg), (500g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất & TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa