TVG20 565EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TVG20 565EC

  • Hoạt chất: Dinotefuran 85g/l + Profenofos 480g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp giả/cà phê