Tutola 2.0SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tutola 2.0SL

  • Hoạt chất: Oligosaccharins
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    sương mai/ cà chua; chấm xám/ chè; rỉ sắt/ hoa cúc; đạo ôn/lúa