Tungsin-M 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tungsin-M 72WP

Tungsin-M 72WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    loét miệng cạo/ cao su; thán thư/ điều; lem lép hạt, vàng lá/lúa; chết héo/ hồ tiêu