TT Take 48SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TT Take 48SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 230 g/l + Flusilazole 250 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa