TT-Taget 50WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » TT-Taget 50WG

TT-Taget 50WG

  • Hoạt chất: Cymoxanil 25% + Famoxadone 25%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa