TT oxys 650WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » TT oxys 650WP

TT oxys 650WP

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 200g/kg + Fipronil 350 g/kg + Imidacloprid 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa