TT-osa 50WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TT-osa 50WG

  • Hoạt chất: Pymetrozine (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa