TT-occa 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » TT-occa 750WP

TT-occa 750WP

  • Hoạt chất: Metaldehyde 50g/kg + Niclosamide 700g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa