TT Led 70WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TT Led 70WG

  • Hoạt chất: Nitenpyram 40% + Pymetrozine 30%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá/lúa; mọt đục quả, rệp sáp/cà phê