TT Glim 270SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » TT Glim 270SC

TT Glim 270SC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 100g/l + Clothianidin 170g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa, rệp sáp/cà phê