TT Bux 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » TT Bux 400SC

TT Bux 400SC

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 150g/l + Fipronil 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa; sâu đục thân/ngô, lúa