TT-biobeca 0.1SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

TT-biobeca 0.1SP

  • Hoạt chất: Brassinolide (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, bắp cải, cà chua