TT-atanil 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » TT-atanil 250WP

TT-atanil 250WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol (Sai ku zuo) (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Delta Cropcare
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/lúa