Tryxo 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tryxo 750WP

  • Hoạt chất: Oxonilic acid 200g/kg + Tricyclazole 550g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa